En dan nog dit...

Algemene Voorwaarden


Foto-Elize: hierna genoemd de fotografe.

 

De klant ontvangt voorafgaand aan de fotosessie een duidelijke prijsopgaaf voor de kosten

van de fotosessie en eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten en kosten van beelddragers (cd/dvd/afdrukken). Aan deze prijsopgaaf kunnen geen rechten worden ontleend.

Prijsopgaven zijn één maand geldig na datum prijsopgaaf. Daarna staat het fotografe vrij om een prijsstijging te hanteren.

Het totaalbedrag van een fotosessie dient voor de afspraak voor deze fotosessie overgemaakt te worden via de bankrekening van fotografe of op de dag van de fotosessie contant (en gepast) betaald te worden, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.

Indien de klant verzuimt de betaling van de fotosessie volledig te doen voor of op de dag van de afspraak, ontvangt de klant de digitale bestanden en eventuele fotoproducten pas na betaling van het totale overeengekomen bedrag.

Bij annulering van een afgesproken fotosessie worden administratie- en annuleringskosten in rekening gebracht.

Indien tot 6 weken voor de afgesproken datum om welke reden dan ook wordt geannuleerd, wordt 10% van de afgesproken totaalprijs in rekening gebracht.

Indien 1 week of korter voor de afgesproken datum om welke reden dan ook wordt geannuleerd, wordt 50% van de afgesproken totaalprijs in rekening gebracht.

Fotoproducten (vergrotingen, canvassen e.d.) worden pas besteld bij de leverancier na ontvangst van de betaling ervan door de klant.

Eventuele fotoproducten zoals canvassen worden bij

voorkeur afgehaald. Bij verzending van deze producten worden extra kosten in rekening gebracht voor verpakking en verzending.

De producten worden pas verstuurd na volledige betaling door de klant van deze verzendkosten.


 Indien fotoafdrukken, canvassen of andere fotoproducten beschadigd ontvangen worden dient de klant dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan de fotografe.


 Kadobonnen zijn één jaar geldig na datum afgifte. Tussentijdse prijsstijgingen zijn onder voorbehoud van de fotografe. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de uitgifte datum van de kadobon. Pas na betaling van de overeengekomen prijs voor de kadobon wordt deze verstuurd of afgegeven aan de klant.


 otografe werkt met gekalibreerde apparatuur. Mogelijk daarom dat de beelden op het beeldscherm van de klant afwijken. Klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.


 Het auteursrecht van de foto’s is ten allen tijde van de fotografe.

De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals website fotografe, social media en andere websites). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar en/of leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotie doeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken. Er kunnen dan extra kosten in rekening gebracht worden voor de fotosessie.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door fotografe. Andere uitsneden, collage’s of andere bewerkingen van de foto zijn niet toegestaan.

Naam van fotografe dient bij puplicatie op internet duidelijk bij de foto worden vermeld.

Bij niet nakomen van deze voorwaarde kan de fotografe een vergoeding in rekening brengen van 100% van het afgesproken tarief voor de betreffende fotosessie.

Bij aanschaf van een cd/dvd met de digitale bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of nonprofit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar foto- en/of stemwedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe.

Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van fotografe.

Fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe.

Fotografe zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens van de klant openbaar maken of doorgeven aan anderen.


© Foto-Elize - Goes - 2016 - Kvk 57603723